سایت های کلیکی پی تی سی سایت هایی هستند که بابت کلیک هایی که خود شما بر روی آگهی های آها انجام می دهید و بابت تبلیغاتی که خود شما مشاهده می کنید به شما درآمد پرداخت می کنند. این سایت ها دو نوع هستند. نوع اول سایت های کلیکی ایرانی هستند. نوع دوم سایت ...

error: کلیک راست ممنوع است برای حفظ کپی رایت سایت