مرورگر های اینترنتی بیشتر برای وبگردی و مشاهده ی سایت های اینترنتی کاربرد دارند و بخش دانلود فایل آنها نسبتا ضعیف عمل می کند همچنین شاید برایتان پیش آمده باشد بخواهید یک فایل را دانلود و سپس بخشی از آن را متوقف کنید ت ادر زمان دیگری دانلود نمایید یا شاید بخواهید تنیمی اعمال ...

error: کلیک راست ممنوع است برای حفظ کپی رایت سایت